Prio Historia 9

PRIO är ett serie böcker i samhällskunskap från Sanoma Utbildning. Idén med PRIO är att ge djup och tydliga översikter där varje kapitel innehåller grafikuppslag som visualiserar och reportage som väcker intresse. Soya har ansvarat för formgivning och bildresearch  för flera böcker i serien.

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets årliga mötesplats. I år hölls det i Uppsala 30-31 maj och temat var kreativa näringar. Soya Kommunikation stod för den visuella inramningen. Inbjudan, informationsmaterial, dekorationer, scenbild samt material till den workshop som hölls.

Yennenga

Yennenga Progress är ett globalt nätverk för individer, organisationer och företag med det övergripande syftet att bidra till en hållbar global utveckling, stärka demokratin och stödja de mänskliga rättigheterna. Soya bidrar genom att stärka organisationens profil och tydliggöra budskapet. Vi har gett form åt årsredovisning, verksamhetsplaner och annat informationsmaterial.

Teater Galeasen

Teater Galeasens föreställning ”Vår klass – Historia i XIV lektioner” av Tadeusz Słobodzianek bygger på en verklig händelse i en Polsk by under andra världskriget. Med tio skådespelare på scen är det en ovanligt stor produktion för en fri teatergrupp. Det är också tio människoöden utan någon egentlig huvudperson. Soya har gjort tio affischer som kan användas var för sig eller sättas upp tillsammans för att skapa extra uppmärksamhet.

 

Mälardalsrådet profil

mdr_animering

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation som driver utvecklingsfrågor med syfte att stärka Stockholm-Mälarregionen. Rådet driver tre processer inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Den nya profilen förtydligar bilden av Mälardalsrådet som en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi där samverkan är framgångsfaktorn.