Hållbarhet

Soya Kommunikation har som uttalat mål att verka för en hållbar utveckling. Det omfattar alla aspekter av företagets verksamhet inom såväl miljöfrågor som sociala och ekonomiska frågor. Konkret handlar det både om minska företagets egen miljöpåverkan men också att genomföra våra uppdrag på ett så hållbart sätt så möjligt. Vi är miljöcertifierade sedan 2004 och väljer själva leverantörer som har ett dokumenterat miljöarbete. Vårt hållbarhetsarbete innebär också att vi investerar eget arbete för att stötta olika hjälpverksamheter med små resurser.

Sedan 2004 sker vårt miljöarbete i enlighet med kravstandarden i Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:
• kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
• planera och genomföra miljöförbättringar
• utbilda medarbetarna
• följa upp och förbättra miljöarbetet

Soya Kommunikation har genomfört en miljöutredning för att fastställa vilka miljöaspekter som är betydande, formulerat och dokumenterat en miljöpolicy samt satt upp miljömål och handlingsplaner. Varje år sammanställs en miljöberättelse som beskriver vilka miljöförbättringar som skett under året. En medarbetare deltar kontinuerligt utbildningar i miljöledningssystem och miljöbalken. Samtliga medarbetare har gått utbildning i grundläggande miljökunskap.

miljodiplom-2012