Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets årliga mötesplats. I år hölls det i Uppsala 30-31 maj och temat var kreativa näringar. Soya Kommunikation stod för den visuella inramningen. Inbjudan, informationsmaterial, dekorationer, scenbild samt material till den workshop som hölls.

Stockholmshem

Kampanj i samband med att Stockholmshem 2012 fyllde 75 år. Vi berättar om framtidsprojekt i stället för att titta bakåt och pekar på fördelarna med att bo i hyresrättslägenhet. Affischerna exponerades på Stockholm Stads affischtavlor runt om i Stockholm våren och hösten 2012.

Levande historia / Tolerans

Forum för levande historia arbetar med att motverka intolerans i samhället. Hösten 2010 gjordes en undersökning och rapport om ungdomars inställningar och attityder till utsatta grupper. Soya ansvarade för formgivning och lansering av rapporten. I kommunikationen till ungdomar vände vi på begreppet och talade om tolerans i stället för intolerans. Ett tema som lever vidare i myndighetens kommunikation.

Naturvårdsverket tillsammans

Hösten 2010 fick Naturvårdsverket nytt uppdrag av Regeringen. Det nya uppdraget resulterade i nytt processbaserat arbetssätt och ny organisation. Soya fick i uppdrag att ta fram förslag på kommunikationen som presenterade och förklarade den nya organisationen samt ansvara för produktion och leverans av flera olika enheter.

Naturvårdsverket vykort

Naturum är bemannade besökscentrum med aktiviteter och utställningar som ligger i anslutning till flera av Sveriges nationalparker och natur­reservat. I syfte att marknadsföra Naturum och inspirera till besök i naturen har Soya tagit fram ett antal vykort och ställ. Tanken med kortet är det både informerar och presenterar Naturum samtidigt som det blir ett spännande vykort som känns roligt att skicka till familj och vänner.