Swedish Welcome

Swedishwelcome_responsivwebb1

Swedish Welcome är en växande skara certifierade turismverksamheter som sätter gästen i fokus och vill bidra till en hållbar utveckling. Certifieringen bygger på ett kvalitets- och hållbarhetsarbete där professionella rådgivare bedömer verksamheterna och stöttar utvecklingsarbetet. Soya Kommunikation har tagit fram en ny grafisk profil och ny webb som presenterar certifieringen och alla medlemsföretag.

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets årliga mötesplats. I år hölls det i Uppsala 30-31 maj och temat var kreativa näringar. Soya Kommunikation stod för den visuella inramningen. Inbjudan, informationsmaterial, dekorationer, scenbild samt material till den workshop som hölls.

Mälardalsrådet profil

mdr_animering

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation som driver utvecklingsfrågor med syfte att stärka Stockholm-Mälarregionen. Rådet driver tre processer inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Den nya profilen förtydligar bilden av Mälardalsrådet som en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi där samverkan är framgångsfaktorn.