Tjänster

Soya kommunikation är en fullservicebyrå inom marknads-kommunikation. Huvuduppgiften är att omsätta strategier och visioner till relevant och effektiv kommunikation. För oss innebär det starka kommunikativa koncept som bygger på insikter och kunskap om målgruppen. Vi arbetar med målgruppsanalys, kommunikations-strategier, koncept, grafisk design och webblösningar. Som fullservicebyrå är vi vana att ha ansvaret från idé till färdig produkt. Våra uppdrag omfattar allt från stora kampanjer i flera olika medier, grafiska profiler, webbplatser till mindre uppdrag som broschyrer och rapporter.

Nära samarbete med våra uppdragsgivare

Vår erfarenhet är att den bästa förutsättningen för lyckade kommunikationslösningar är ett nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi använder ofta workshop som arbetsmodell, där vi tillsammans med kunden definierar kommunikationsproblemet. Vi genomför även kreativa workshops, där man utifrån olika metoder utmanar det självklara och bryter invanda tankemönster.

Kvalitet i samarbetet

För att vara säkra på att det vi levererar motsvarar förväntningarna arbetar vi efter ett fastställt kvalitetssäkringssystem. Systemet bygger på avstämningar som följer arbetsprocessens tre faser – analys, kreativ fas och produktion. Tanken är att det ska vara enkelt för uppdragsgivaren att följa och vara delaktig i arbetet. Soya Kommunikation är ARU-auktoriserade och medlemmar i branschförbundet Sveriges Kommunikationsbyråer. Vi följer förbundets och Annonsörföreningens rekommendationer för arbetssätt, avtal och etiska regler.

Lång erfarenhet av offentlig verksamhet

Soya Kommunikation har en lång erfarenhet av uppdragsgivare inom offentlig verksamhet. Här möter vi engagerade uppdragsgivare och intressanta uppdrag med substans. Uppdrag där vår kompetens kan bidra till att skapa samhällsnytta. Exempel på uppdragsgivare: Stockholms länds landsting, Naturvårdsverket, Fortifikationsverket, Regeringskansliet, Vetenskapsrådet, Huddinge kommun, Riksarkivet, Botkyrka Kommun, Rättsmedicinalverket, Forum för levande historia.