För att säkerställa att Soya och uppdragsgivaren har samma krav och förväntningar på ett projekt arbetar vi efter ett kvalitetssäkrings-system. Systemet gör det enkelt för uppdragsgivaren att följa och vara delaktig i uppdragens genomförande. Det ger också en stabil och pålitlig produktion med fasta rutiner för tidplaner och kontaktrapporter, vilket förhindrar att viktiga beslut fattas under tidsnöd.

Kvalitetssäkringssystemet bygger på avstämningar som följer arbetsprocessens tre faser; analys, kreativ fas och produktion. Det innebär att varje uppdrag har in-planerade avstämningar där kund och Soya är överens innan arbetet går vidare.För att varje projekt ska få den arbetsinsats som krävs för en trygg och effektiv produktion kategoriseras varje uppdrag:

RÖDA projekt innehåller en stor del analysarbete, har ofta större arbetsgrupper och kräver omfattande projektledning, avstämningar och kontaktrapporter. GULA projekt är väl definierade uppdrag med tyngdpunkten i den kreativa fasen, projekten kräver mindre arbetsgrupper och färre avstämningar. GRÖNA uppdrag är projekt där arbetet ligger i produktionsfasen. Uppdraget involverar oftast bara en till två personer.

Alla projekt får ett arbetsnummer och all tid och alla inköp registreras i en databas för att säkerställa korrekt fakturering och arkivering. Backup hos extern leverantör på alla pågående uppdrag görs dagligen.

Kvalitetspolicy

  • Skapa kommunikationslösningar som uppnår önskat resultat
  • Säkerställa stabil och pålitlig produktion
  • Medverka till ett utvecklande samarbete