Snitz skolor

Snitz Skolor driver sju grund- och gymnasieskolor för elever med särskilda behov. Soya Kommunikation har uppdaterat den grafiska profilen och stått för innehåll, form och produktion av en helt ny hemsida. Blivande elever och deras föräldrar kan ta del av skolornas utbud och se hur konceptet med personligt anpassad utbildning öppnar nya möjligheter. snitz.se

Swedish Welcome

Swedishwelcome_responsivwebb1

Swedish Welcome är en växande skara certifierade turismverksamheter som sätter gästen i fokus och vill bidra till en hållbar utveckling. Certifieringen bygger på ett kvalitets- och hållbarhetsarbete där professionella rådgivare bedömer verksamheterna och stöttar utvecklingsarbetet. Soya Kommunikation har tagit fram en ny grafisk profil och ny webb som presenterar certifieringen och alla medlemsföretag.

Läromteknikstöd

laromteknikstod.se

Läromteknikstöd.se är en webbutbildning för gymnasielärare. Vi har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet ansvarat för design och utveckling av webplatsen samt skapat namnet och den visuella profilen. I uppdraget ingick även trycksaker som distribuerades till sveriges gymnasieskolor. Webplatsen är responsiv och anpassad för såväl stationära enheter som läsplattor och smartphones.

 

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets årliga mötesplats. I år hölls det i Uppsala 30-31 maj och temat var kreativa näringar. Soya Kommunikation stod för den visuella inramningen. Inbjudan, informationsmaterial, dekorationer, scenbild samt material till den workshop som hölls.