Läromteknikstöd

laromteknikstod.se

Läromteknikstöd.se är en webbutbildning för gymnasielärare. Vi har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet ansvarat för design och utveckling av webplatsen samt skapat namnet och den visuella profilen. I uppdraget ingick även trycksaker som distribuerades till sveriges gymnasieskolor. Webplatsen är responsiv och anpassad för såväl stationära enheter som läsplattor och smartphones.

 

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets årliga mötesplats. I år hölls det i Uppsala 30-31 maj och temat var kreativa näringar. Soya Kommunikation stod för den visuella inramningen. Inbjudan, informationsmaterial, dekorationer, scenbild samt material till den workshop som hölls.

Yennenga

Yennenga Progress är ett globalt nätverk för individer, organisationer och företag med det övergripande syftet att bidra till en hållbar global utveckling, stärka demokratin och stödja de mänskliga rättigheterna. Soya bidrar genom att stärka organisationens profil och tydliggöra budskapet. Vi har gett form åt årsredovisning, verksamhetsplaner och annat informationsmaterial.