Riksdagen

Ett av ledorden för Sverige när det gäller EU är öppenhet. Medborgarna ska få större insyn och bli mer delaktiga är tanken. Stadsrådsberedningen ville ge människor chansen att diskutera budgeten direkt med politiker. Vår kreativa lösning blev därför att väldigt konkret visa på de olika områdena rent storleksmässigt. Det blev därmed extremt tydligt hur EU har valt att prioritera sina resurser. I uppdraget ingick trycksaker utställningsmaterial, interaktiv webb-modul, annonser, webb-banners och flyers.

Tasava

Tasava erbjuder dagbehandling, skola, yrkesträning och LSS-verksamhet  till ungdomar med särskilda behov. Ungdomarna själva och deras föräldrar  samt socialtjänsten är målgrupperna för kommunikationen. För att tydliggöra arbetssättet lanserade vi begreppet Tasava-modellen i trycksaker, mässmaterial, annonsering och webb.