Att få chansen att lyckas

snitzweb_enheter_responsiv

Snitz Skolor driver sju grund- och gymnasieskolor för elever med särskilda behov. Soya Kommunikation har uppdaterat den grafiska profilen och stått för innehåll, form och produktion av en helt ny hemsida. Blivande elever och deras föräldrar kan ta del av skolornas utbud och se hur konceptet med personligt anpassad utbildning öppnar nya möjligheter.

Nya grepp på Skolforum

sf_allatre_880x270

Skolforum, Nordens största mötesplats för lärare och skolledare, satsar i höst på nya grepp. Många intressanta personer i programmet, intyg, spaningar, nya sätt att möta utställarna och digitalisering på riktigt är några av årets nyheter. Soya Kommunikation utformar kommunikationen som tar avstamp i kraften och glädjen att lära och lära ut. skolforum.com

Ny profil och webb för Swedish Welcome!

Swedishwelcome_responsivwebb

Swedish Welcome är en växande skara certifierade turismverksamheter som sätter gästen i fokus och vill bidra till en hållbar utveckling. Certifieringen bygger på ett kvalitets- och hållbarhetsarbete där professionella rådgivare bedömer verksamheterna och stöttar utvecklingsarbetet.

Soya Kommunikation har tagit fram en ny grafisk profil och ny webb som presenterar certifieringen och alla medlemsföretag. Ta gärna en titt och få inspiration inför nästa resa! www.swedishwelcome.se

Ny uppdragsgivare

socialstyrelsen-logo20130601

Vi är numera upphandlade av Socialstyrelsen. Roligt tycker vi och ser fram emot att samarbeta!

Webbutbildning för gymnasielärare

laromteknikstodse

Läromteknikstöd.se är en webbutbildning för gymnasielärare. Vi har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet ansvarat för design och utveckling av webplatsen samt skapat namnet och den visuella profilen. I uppdraget ingick även trycksaker som distribuerades till sveriges gymnasieskolor. Webplatsen är responsiv och anpassad för såväl stationära enheter som läsplattor och smartphones.