Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens årsredovisning är en gedigen samling siffror och en utförlig beskrivning av verksamheten under året. För att lyfta fram konkreta exempel föreslog vi ett antal bilder med texter som berättar om aktuella frågor som Kemikalieinspektionen arbetar med. I bilderna går vi nära motivet som om kameran försöker zooma in de ämnen som är svåra att upptäcka men är viktiga att hålla koll på.

Levande historia / Flera exempel

En sammanställning med korta beskrivningar av filmer, böcker, hemsidor och organisationer där skolor kan hitta information och fördjupa sig i de ämnen Forum för levande historia bevakar.