Yennenga

Yennenga Progress är ett globalt nätverk för individer, organisationer och företag med det övergripande syftet att bidra till en hållbar global utveckling, stärka demokratin och stödja de mänskliga rättigheterna. Soya bidrar genom att stärka organisationens profil och tydliggöra budskapet. Vi har gett form åt årsredovisning, verksamhetsplaner och annat informationsmaterial.