PRIO Geografi 8

PRIO är ett serie böcker i samhällskunskap från Sanoma Utbildning. Idén med PRIO är att ge djup och tydliga översikter där varje kapitel innehåller grafikuppslag som visualiserar och reportage som väcker intresse. Soya har ansvarat för formgivning och bildresearch  för flera böcker i serien.

Stockholmshem

Kampanj i samband med att Stockholmshem 2012 fyllde 75 år. Vi berättar om framtidsprojekt i stället för att titta bakåt och pekar på fördelarna med att bo i hyresrättslägenhet. Affischerna exponerades på Stockholm Stads affischtavlor runt om i Stockholm våren och hösten 2012.

Levande historia / Tolerans

Forum för levande historia arbetar med att motverka intolerans i samhället. Hösten 2010 gjordes en undersökning och rapport om ungdomars inställningar och attityder till utsatta grupper. Soya ansvarade för formgivning och lansering av rapporten. I kommunikationen till ungdomar vände vi på begreppet och talade om tolerans i stället för intolerans. Ett tema som lever vidare i myndighetens kommunikation.