Teater Galeasen

Sedan mitten av 1980-talet har Soyas AD Jan Larsson formgivit affischer för Teater Galeasen. All kommunikation utformas utifrån en plattform där affischerna ska ”kännas i magen” och framhålla Galeasens position som den fysiska teaterns fysiska teaterns hemvist. Upproriskt, tydligt och uppseendeväckande. Utmanande men inte avvisande.

Naturvårdsverket tillsammans

Hösten 2010 fick Naturvårdsverket nytt uppdrag av Regeringen. Det nya uppdraget resulterade i nytt processbaserat arbetssätt och ny organisation. Soya fick i uppdrag att ta fram förslag på kommunikationen som presenterade och förklarade den nya organisationen samt ansvara för produktion och leverans av flera olika enheter.

Naturvårdsverket vykort

Naturum är bemannade besökscentrum med aktiviteter och utställningar som ligger i anslutning till flera av Sveriges nationalparker och natur­reservat. I syfte att marknadsföra Naturum och inspirera till besök i naturen har Soya tagit fram ett antal vykort och ställ. Tanken med kortet är det både informerar och presenterar Naturum samtidigt som det blir ett spännande vykort som känns roligt att skicka till familj och vänner.

Raw power

Om rockstjärnor och deras publik på svenska scener från slutet av 70-talet till slutet av 80-talet. Fotografier och berättelser av Mats bäcker. Textredaktör Lars Nilsson. Formgivning Jan Larsson. 160 sidor i stort format. 6-färgstryck och en del av upplagan i specialtillverkad kassett, präglad och folierad. Nominerad till Svenska Publishingpriset 2012 i kategorin praktverk.

KANAL – Sanoma förlag

Boken Kanal vänder sig till elever på gymnasieskolan som läser ämnet mediekunskap. Kanal är ett läromedel som vill låta läsaren förstå mediernas roll i samhället. Hur vi blir påverkade av media, men också hur vi kan vara med och påverka samhällets utveckling. Vem säger vad? Vilket syfte har de? Vem tjänar på att vissa frågor tas upp och hur de vinklas? Vilken kanal har använts? Soya har ansvarat för formgivning och bildresearch. Sanoma Utbildning, 2011.