Naturvårdsverket naturensår.se

Nätverket ”Naturens år” samlar ett 30-tal myndigheter och intresseorganisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema.