Levande historia / Uppdrag demokrati

Forum för levande historia har sammanställt material och lärarhandledningar till 22 workshoppar som lärare i högstadiet och gymnasiet kan hålla i det egna klassrummet. Vi har ansvarat för den grafiska formen och förutom informationsmaterial tagit fram grafiska riktlinjer och malldokument till alla enheter i materialet.