Teater Galeasen

Sedan mitten av 1980-talet har Soyas AD Jan Larsson formgivit affischer för Teater Galeasen. All kommunikation utformas utifrån en plattform där affischerna ska ”kännas i magen” och framhålla Galeasens position som den fysiska teaterns fysiska teaterns hemvist. Upproriskt, tydligt och uppseendeväckande. Utmanande men inte avvisande.

Naturvårdsverket tillsammans

Hösten 2010 fick Naturvårdsverket nytt uppdrag av Regeringen. Det nya uppdraget resulterade i nytt processbaserat arbetssätt och ny organisation. Soya fick i uppdrag att ta fram förslag på kommunikationen som presenterade och förklarade den nya organisationen samt ansvara för produktion och leverans av flera olika enheter.

Naturvårdsverket vykort

Naturum är bemannade besökscentrum med aktiviteter och utställningar som ligger i anslutning till flera av Sveriges nationalparker och natur­reservat. I syfte att marknadsföra Naturum och inspirera till besök i naturen har Soya tagit fram ett antal vykort och ställ. Tanken med kortet är det både informerar och presenterar Naturum samtidigt som det blir ett spännande vykort som känns roligt att skicka till familj och vänner.