Teater Galeasen

Sedan mitten av 1980-talet har Soyas AD Jan Larsson formgivit affischer för Teater Galeasen. All kommunikation utformas utifrån en plattform där affischerna ska ”kännas i magen” och framhålla Galeasens position som den fysiska teaterns fysiska teaterns hemvist. Upproriskt, tydligt och uppseendeväckande. Utmanande men inte avvisande.