Tasava

Tasava erbjuder dagbehandling, skola, yrkesträning och LSS-verksamhet  till ungdomar med särskilda behov. Ungdomarna själva och deras föräldrar  samt socialtjänsten är målgrupperna för kommunikationen. För att tydliggöra arbetssättet lanserade vi begreppet Tasava-modellen i trycksaker, mässmaterial, annonsering och webb.