Naturvårdsverket tillsammans

Hösten 2010 fick Naturvårdsverket nytt uppdrag av Regeringen. Det nya uppdraget resulterade i nytt processbaserat arbetssätt och ny organisation. Soya fick i uppdrag att ta fram förslag på kommunikationen som presenterade och förklarade den nya organisationen samt ansvara för produktion och leverans av flera olika enheter.