Yennenga

Yennenga Progress är ett globalt nätverk för individer, organisationer och företag med det övergripande syftet att bidra till en hållbar global utveckling, stärka demokratin och stödja de mänskliga rättigheterna. Soya bidrar genom att stärka organisationens profil och tydliggöra budskapet. Vi har gett form åt årsredovisning, verksamhetsplaner och annat informationsmaterial.

Teater Galeasen

Teater Galeasens föreställning ”Vår klass – Historia i XIV lektioner” av Tadeusz Słobodzianek bygger på en verklig händelse i en Polsk by under andra världskriget. Med tio skådespelare på scen är det en ovanligt stor produktion för en fri teatergrupp. Det är också tio människoöden utan någon egentlig huvudperson. Soya har gjort tio affischer som kan användas var för sig eller sättas upp tillsammans för att skapa extra uppmärksamhet.

 

Mälardalsrådet profil

mdr_animering

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation som driver utvecklingsfrågor med syfte att stärka Stockholm-Mälarregionen. Rådet driver tre processer inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Den nya profilen förtydligar bilden av Mälardalsrådet som en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi där samverkan är framgångsfaktorn.

Stockholmshem

Kampanj i samband med att Stockholmshem 2012 fyllde 75 år. Vi berättar om framtidsprojekt i stället för att titta bakåt och pekar på fördelarna med att bo i hyresrättslägenhet. Affischerna exponerades på Stockholm Stads affischtavlor runt om i Stockholm våren och hösten 2012.

Levande historia / Tolerans

Forum för levande historia arbetar med att motverka intolerans i samhället. Hösten 2010 gjordes en undersökning och rapport om ungdomars inställningar och attityder till utsatta grupper. Soya ansvarade för formgivning och lansering av rapporten. I kommunikationen till ungdomar vände vi på begreppet och talade om tolerans i stället för intolerans. Ett tema som lever vidare i myndighetens kommunikation.