Mälardalsrådet profil

mdr_animering

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation som driver utvecklingsfrågor med syfte att stärka Stockholm-Mälarregionen. Rådet driver tre processer inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Den nya profilen förtydligar bilden av Mälardalsrådet som en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi där samverkan är framgångsfaktorn.