Levande historia / Tolerans

Forum för levande historia arbetar med att motverka intolerans i samhället. Hösten 2010 gjordes en undersökning och rapport om ungdomars inställningar och attityder till utsatta grupper. Soya ansvarade för formgivning och lansering av rapporten. I kommunikationen till ungdomar vände vi på begreppet och talade om tolerans i stället för intolerans. Ett tema som lever vidare i myndighetens kommunikation.