BUP-kongressen

BUP-kongressen är en årlig konferens för yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri i hela landet. Vi stod för den visuella inramningen av kongressen när den arrangerades i Stockholm 2012. Logotyp, grafisk profil, konferenspass, rumsgestaltning, trycksaker och digitalt material.