Levande historia / Uppdrag demokrati

Forum för levande historia har sammanställt material och lärarhandledningar till 22 workshoppar som lärare i högstadiet och gymnasiet kan hålla i det egna klassrummet. Vi har ansvarat för den grafiska formen och förutom informationsmaterial tagit fram grafiska riktlinjer och malldokument till alla enheter i materialet.

BUP-kongressen

BUP-kongressen är en årlig konferens för yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri i hela landet. Vi stod för den visuella inramningen av kongressen när den arrangerades i Stockholm 2012. Logotyp, grafisk profil, konferenspass, rumsgestaltning, trycksaker och digitalt material.