Kultur i vården

Kultur i vården – en katalog på ca 100 sidor som presenterar program med musik, sång, dans, teater och högläsning. Föreställningarna vänder sig till personer som vistas en längre tid på sjukhus, sjukhem och servicehus inom Stockholms län. Målgrupp är beställare av kulturprogram i vården.

Forskning och Medicin

Tidningen om medicinska forskningsfrågor där Vetenskapsrådet deltar i samtalet om aktuella medicinska frågor tillsammans med de medicinska fakulteterna vid landets universitet. Soya har ansvarat för formgivning och bildresearch. Uppdragsgivare: Vetenskapsrådet