Webbutbildning för gymnasielärare

laromteknikstodse

Läromteknikstöd.se är en webbutbildning för gymnasielärare. Vi har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet ansvarat för design och utveckling av webplatsen samt skapat namnet och den visuella profilen. I uppdraget ingick även trycksaker som distribuerades till sveriges gymnasieskolor. Webplatsen är responsiv och anpassad för såväl stationära enheter som läsplattor och smartphones.