KANAL – Sanoma förlag

Boken Kanal vänder sig till elever på gymnasieskolan som läser ämnet mediekunskap. Kanal är ett läromedel som vill låta läsaren förstå mediernas roll i samhället. Hur vi blir påverkade av media, men också hur vi kan vara med och påverka samhällets utveckling. Vem säger vad? Vilket syfte har de? Vem tjänar på att vissa frågor tas upp och hur de vinklas? Vilken kanal har använts? Soya har ansvarat för formgivning och bildresearch. Sanoma Utbildning, 2011.