Prio Historia 8

PRIO är ett serie böcker i samhällskunskap från Sanoma Utbildning som utgår från de nya kursplanernas innehåll och kunskapskrav. Idén med PRIO är att ge djup och tydliga översikter där varje  kapitel innehåller grafikuppslag som visualiserar och reportage som väcker intresse. Soya har ansvarat för formgivning och bildresearch  för flera böcker i serien.