Soya är en del av Yennenga Progress

Yenn_matr_årsmöte

Yennenga Progress är ett globalt nätverk för individer, organisationer och företag med det övergripande syftet att bidra till en hållbar global utveckling, stärka demokratin och stödja de mänskliga rättigheterna. Genom att matcha de kompetenser som finns i nätverket med behov hos andra i nätverket skapas projekt inom utbildning, hälsa, IT, miljö, energi, vatten och sanitet, företagande och kultur. Genom att alla deltar på lika vilkor finns inte den obalans som uppstår i biståndsprojekt.

Soya bidrar genom att stärka organisationens profil och tydliggöra budskapet. Vi har gett form åt årsredovisning, verksamhetsplaner och annat informationsmaterial och vi arbetar just nu med en ny webbplats för organisationen där alla projekt kan följas. Lanseras under hösten.